شیرهای هیدرولیک

شیرهای هیدرولیک

شیرهای هیدرولیک

شیر های کنترل مسیر ارتباط قسمتهای مختلف سیستم هیدرولیک را به وسیله قطع،وصل و یا تغییر جهت جریان برقرار میکنند.به وسیله شیرهای کنترل مسیر تاثیر فشاریا دبی حجمی تغییر می کند و در پی ان عملکرد عمل کننده های مختلف هیدرولیک ( مانند سیلندر ها و موتور های هیدرولیک ) کنترل می شود.

شیرهای هیدرولیک

شیر های کنترل مسیر ارتباط قسمتهای مختلف سیستم هیدرولیک را به وسیله قطع،وصل و یا تغییر جهت جریان برقرار میکنند.به وسیله شیرهای کنترل مسیر تاثیر فشاریا دبی حجمی تغییر می کند و در پی ان عملکرد عمل کننده های مختلف هیدرولیک ( مانند سیلندر ها و موتور های هیدرولیک ) کنترل می شود.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

شیرهای هیدرولیک

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *