فشارشکن ,فشار شکن

فشارشکن

دسته محصولات: ,

فشارشکن,فشار شکن

مهمترین کار این شیر محدود کردن فشار در سیستم هیدرولیک است.بنا بر ایندر مقابل افزایش فشار و خطر ترکیدن از قطعات محافظتمی کند.به خاطر عملکرد این

شیر،به نام های شیر ماکزیمم فشار یا شیر اطمینان نیز خوانده می شود.هنگام رسیدن فشار به یک اندازه مشخص، شیر که در حالت نرمال بسته است،باز شده و

باانتقال جریان اضافی روغن به مخزن باعث محدود شدن فشار می گردد.هنگامی که این شیر بدین منظور استفاده شود به صورت موازی با مدار در یک مسیر فرعی

نصبمی شود.

فشارشکن,فشار شکن

مهمترین کار این شیر محدود کردن فشار در سیستم هیدرولیک است.بنا بر ایندر مقابل افزایش فشار و خطر ترکیدن از قطعات محافظتمی کند.به خاطر عملکرد این

شیر،به نام های شیر ماکزیمم فشار یا شیر اطمینان نیز خوانده می شود.هنگام رسیدن فشار به یک اندازه مشخص، شیر که در حالت نرمال بسته است،باز شده و

باانتقال جریان اضافی روغن به مخزن باعث محدود شدن فشار می گردد.هنگامی که این شیر بدین منظور استفاده شود به صورت موازی با مدار در یک مسیر فرعی

نصبمی شود.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

فشارشکن,فشار شکن بزودی..

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *