شیرهای دستی

شیرتحریک دستی مکانیکی پنوماتیک

فروش انواع شیر تحریک دستی مکانیکی پنوماتیک که برای مصارف گوناگون در صنایع و در مدار های پنوماتیک استفاده میگردد.شیر دستی پنوماتیکی در سایزها و فرمان های مختلف