پمپ های دنده ای

پمپ های دنده ای

پمپ های دنده ای

پمپ هاي دنده اي Gear Pump اين پمپ ها به دليل طراحي آسان ، هزينه ساخت پايين و جثه كوچك و جمع و جور در صنعت كاربرد زيادي پيدا كرده اند . پمپ ها ي دنده اي : 1- دنده خارجي External Gear Pumps 2– دنده داخلي Internal Gear Pumps 3- گوشواره اي Lobe Pumps 4- پيچي Screw Pumps 5- ژيروتور Gerotor Pumps 1- دنده خارجي External Gear Pumps