شیر برقی
سنسور مگنت سیلندر
سنسور-فشار-پنوماتیک
سنسور فشار پنوماتیک
پرشر-سوئیچ-پنوماتیک
پرشر سوئیچ پنوماتیک
لیمیت-سوئیچ-باکس
لیمیت سوئیچ باکس

سنسور و سوئیچ ها